Pola Kalimat "Perbandingan" (~보다 더 )

Membandingkan Suatu Hal ("A" lebih ...daripada "B")

Bila kita ingin membuat kalimat yang menyatakan "perbandingan" tentang suatu hal, misalnya "Diki lebih tampan daripada Dika", atau "Saya lebih suka rock daripada dangdut", atau "Hari ini lebih panas daripada hari kemarin", atau kalimat lainnya yang membandingkan 2 hal yang berbeda, maka dalam bahasa Korea bisa menggunakan pola kalimat:

A(은/는 atau 이/가) B보다 + (kata sifat), atau
B보다 A 이/가 + (kata sifat)

Keterangan:

Kata yang digunakan sebagai "Pembanding" dalam pola kalimat di atas adalah 보다 dan .
보다 [po-da] = daripada
[tô] = lebih
 • Dalam bahasa Korea kata untuk menyatakan pembanding "DARIPADA" menggunakan kata 보다 [po-da].
  Contoh:
  • A보다 = DARIPADA "A"
  • 오늘보다 = DARIPADA hari ini
  • 한국어보다 = DARIPADA bahasa Korea
 • Untuk menyatakan "LEBIH" menggunakan kata [tô].
  Contoh:
  • 비싸다 = mahal ← (kt. sifat bentuk dasar/kamus)
   비싸다 = LEBIH mahal
  • 예쁘다 = cantik ← (kt. sifat bentuk dasar/kamus)
   예쁘다 = LEBIH cantik
  • 빠르다 = cepat ← (kt. sifat bentuk dasar/kamus)
   빠르다 = LEBIH cepat

Pola Kalimat "Perbandingan"
 • A(은/는 atau 이/가) B보다 + (kata sifat), atau
 • B보다 A 이/가 + (kata sifat)

Contoh:
 1. A(은/는 atau 이/가) B보다 + (kata sifat)
  한국어는 영어보다 어려워요. [han-gu-gô-neun yông-ô-bo-da tô ô-ryô-wo-yo.]
  = Bahasa Korea LEBIH susah DARIPADA bahasa Inggris.
  atau bila Subjeknya dibalik menggunakan pola kalimat:
  B보다 A(이/가) + (kata sifat)
  영어보다는 한국어가 어려워요. [yông-ô-bo-da-neun han-gu-gô-ga tô ô-ryô-wo-yo.]
  = DARIPADA bahasa Inggris Bahasa Korea LEBIH susah.
 2. A(은/는 atau 이/가) B보다 + (kata sifat)
  리나 씨는 리니 씨보다 예뻐요. [ri-na ssi-neun ri-ni ssi-bo-da tô ye-ppô-yo.]
  = Rina LEBIH cantik DARIPADA Rini.
  atau
  B보다 A(이/가) + (kata sifat)
  리니 씨보다는 리나 씨가 예뻐요. [ri-ni ssi-bo-da-neun ri-na ssi-ga tô ye-ppô-yo.]
  = DARIPADA Rini, Rina LEBIH cantik.

Contoh penerapan dalam kalimat:
 1. 책이 우산보다 쌉니다.
  [chæ-gi u-san-bo-da tô ssam-ni-da.]
  = buku LEBIH murah DARIPADA payung.
 2. 보다는 건강이 중요해요.
  [il-bo-da-neun kôn-gang-i tô cung-yo-hæ-yo.]
  = DARIPADA pekerjaan kesehatan LEBIH penting.
 3. 한국 시간은 자카르타보다 2시간 빠릅니다.
  [han-guk si-ga-neun ja-kha-reu-tha-bo-da tu si-gan tô ppa-reum-ni-da.]
  = waktu korea LEBIH cepat 2 jam DARIPADA jakarta.
 4. 오늘은 어제보다 더워요.
  [o-neu-reun ô-je-bo-da tô-wo-yo.]
  = hari ini lebih panas DARIPADA kemarin.
 5. 리아 씨가 린 씨보다 나이가 많습니다.
  [li-a ssi-ga lin ssi-bo-da na-i-ga tô man-seum-ni-da.]
  = lia LEBIH tua (banyak usianya) DARIPADA lin.
 6. 우리 사무실에는 남자직원이 여자직원 보다 두명 많습니다.
  [u-ri sa-mu-si-re-neun nam-ja-cik-wo-ni yo-ja-cik-won-bo-da tu-myông tô man-seum-ni-da.]
  = di kantor kami karyawan laki-laki LEBIH banyak 2 orang DARIPADA karyawan perempuan.
 7. 형은 저보다 세 살이 많고 동생은 저보다 두 살이 적어요.
  [hyông-eun cô-bo-da se sa-ri man-go tong-sæng-eun cô-bo-da tu sa-ri cô-gô-yo.]
  = kakak usianya 3 tahun lebih tua DARIPADA saya, dan adik 2 tahun lebih muda DARIPADA saya.
 8. 어제보다 일찍 갈 거예요.
  [ô-je-bo-da il-ccik kal kô-ye-yo.]
  = (saya) akan berangkat lebih awal DARIPADA kemarin.
 9. 저는 책을 읽는 것보다 사는 것을 좋아해요.
  [cô-neun chæ-geul ing-neun gôt-bo-da sa-neun gô-seul tô coa-hæ-yo.]
  = saya LEBIH suka membeli buku DARIPADA membacanya.
 10. 제주도는 남쪽에 있어서 서울보다 날씨가 따뜻하지만 바람이 아주 많이 붑니다.
  [ce-ju-do-neun nam-cco-ge is-sô-sô sô-ul-boda nal-ssi-ga tta-tteut-ha-ji-man pa-ra-mi a-ju ma-ni pum-ni-da.]
  = karena pulau cheju berada di sebelah selatan, cuacanya lebih hangat DARIPADA soul, tapi anginnya sangat kencang.

Catatan:
 • Penggunaan kata [tô] dalam pola kalimat "Perbandingan" di atas tidak mutlak harus selalu ada, dengan kata lain penggunaan bisa diabaikan karena maksud kalimat sudah jelas dengan adanya kata 보다 sebagai pembanding. (Lihat contoh kalimat No. 4, 7,8,dan 10)
Seoulina.com - Belajar Bahasa Korea Online
Rating: 4.8/ 5 based on 937 visitor reviews.
logo web seoulina
Subscribe Post Seoulina.com