Pola Kalimat "Tidak Boleh"

Pemakaian Bentuk Akhiran ~(으)면 안 돼요

Pada postingan sebelumnya telah dibahas tentang pola kalimat akhiran kata kerja yang bermakna "Boleh". Kali ini kita akan coba bahas tentang bentuk kalimat negatifnya atau kebalikan dari "Boleh" yaitu pola kalimat yang bermakna "Tidak boleh".

Pola akhiran kata kerja yang bermakna "Boleh" dalam bahasa korea memiliki pola:
kata kerja bentuk informal (tanpa ) ~ 도 되다

sedangkan untuk kalimat sangkalannya atau bentuk negatifnya memiliki pola akhiran:
kata kerja dasar (tanpa ) ~ (으)면 안 되다

pola ini merupakan gabungan dari kata kerja dengan akhiran () dan 안 되다.

 • Partikel ~(으)면 artinya "jika, kalau"
 • 안 되다 artinya "tidak boleh, tidak bisa, tidak menjadi, tidak berfungsi, tidak memungkinkan".

Jadi, makna secara harfiah dari pola akhiran ~()면 안 되다 bisa diartikan "tidak baik jika..." atau "tidak dibenarkan jika..." atau "tidak dianjurkan untuk..." atau " (anda) tidak seharusnya...".

Pola Akhiran "Tidak Boleh"
 • Kata kerja dasar (tanpa ) berakhiran VOKAL + 면 안 되다
 • Kata kerja dasar (tanpa ) berakhiran KONSONAN + 으면 안 되다
  • Pengecualian:
   Kata kerja dasar (tanpa ) berakhiran KONSONAN digabung dengan akhiran 면 안 되다.
   (contoh kt. kerja tak beraturan: 팔다, 살다, 만들다, 걸다, dll.)

Keterangan bentuk:
안 되다 : bentuk dasar/kamus
안 됩니다 : bentuk formal
안 돼요 : bentuk informal
안 돼 : bentuk banmal

Contoh (dalam bentuk informal):
 • 쓰(다) [sseu-da] = memakai, menggunakan
  + ~면 안 돼요 = 면 안 돼요 [sseu-myôn an dwæ-yo] = "tidak dibenarkan jika dipakai", atau "tidak dianjurkan untuk memakai"
  diterjemahkan "TIDAK BOLEH memakai" atau "TIDAK BOLEH dipakai"
 • 먹(다) [môk-da] = makan
  + ~으면 안 돼요 = 으면 안 돼요 [mô-geu-myôn an dwæ-yo] = "tidak dibenarkan jika dimakan", atau "tidak dianjurkan untuk memakan"
  diterjemahkan "TIDAK BOLEH memakan" atau "TIDAK BOLEH dimakan"
 • 하(다) [ha-da] = melakukan, mengerjakan
  + ~면 안 돼요 = 면 안 돼요 [ha-myôn an dwæ-yo] = "tidak dibenarkan jika dilakukan", atau "tidak dianjurkan untuk melakukan"
  diterjemahkan "TIDAK BOLEH melakukan" atau "TIDAK BOLEH dilakukan"
 • 팔(다) [phal-da] = menjual
  + ~면 안 돼요 = 면 안 돼요 [phal-myôn an dwæ-yo] = "tidak dibenarkan jika dijual", atau "tidak dianjurkan untuk menjual"
  diterjemahkan "TIDAK BOLEH menjual" atau "TIDAK BOLEH dijual"

Contoh kalimat:
 1. 지각을 자주 하면 안 돼요.
  [ci-ga-geul ca-ju ha-myôn an dwæ-yo.]
  = TIDAK BOLEH sering terlambat.
 2. 불을 끄면 안 돼요.
  [pu-reul kkeu-myôn an dwæ-yo.]
  = TIDAK BOLEH mematikan lampu.
 3. 늦게 출근하면 안 돼요.
  [neut-ge chul-geu-na-myôn an dwæ-yo.]
  = TIDAK BOLEH terlambat masuk kerja.
 4. 극장 앞에는 주차하면 안 돼요.
  [keuk-jang a-phe-neun cu-cha-ha-myôn an dwæ-yo.]
  = di depan bioskop TIDAK BOLEH memarkir mobil.
 5. 손수레에 수박을 그렇게 많이 실으면 안 돼.
  [son-su-re-e su-ba-geul keu-rô-ke ma-ni si-reu-myôn an dwæ-yo.]
  = TIDAK BOLEH memuat semangka sebanyak itu ke dalam keranjang dorong.
 6. 음식은 아무것도 드시지 마세요. 물도 마시면 안 됩니다.
  [eum-si-geun a-mu-gôt-do deu-si-ji ma-se-yo. mul-do ma-si-myôn an doem-ni-da.]
  = jangan memakan makanan apapun. TIDAK BOLEH minum air juga.
 7. 더워도 작업 중에 안전모를 벗으면 안됩니다.
  [tô-wo-do ca-gôp jung-e an-jôn-mo-reul pô-seu-myôn an doem-ni-da.]
  = meskipun panas TIDAK BOLEH melepas topi pengaman selama bekerja.
 8. 우리 기숙사에서 음식을 만들면 안 됩니다.
  [u-ri ki-sug-sa-e-sô eum-si-geul man-deul-myôn an doem-ni-da.]
  = TIDAK BOLEH memasak di asrama kita.
Seoulina.com - Belajar Bahasa Korea Online
Rating: 4.8/ 5 based on 937 visitor reviews.
logo web seoulina
Subscribe Post Seoulina.com